h r rattenborg consult
Skejby Vænge 153 8200 Aarhus N. | +45 52 39 59 00

Welcome to

h r rattenborg consult


Vi søger at tænke og reflektere en anelse dybere og føre en reel dialog !


Kreativ og konstruktiv videnbaseret konsulentbistand - "It all comes down to precision" ! !Som regel opsøger vi selv opgaver, som matcher vore kompetencer, ressourcer og interesser. Personsikkerhed og bedre borgerservice i bredeste forstand har særlig interesse. Arbejder pt. med helt nye idéer på flere områder. Men alle henvendelser er naturligvis velkomne !


Contact h r rattenborg consult


Address: Skejby Vænge 153 8200 Aarhus N.

Phone: +45 52 39 59 00
Email: kr@rtbkon.dk
Træffes bedst efter aftale.